Bezpieczeństwo - Innowacja - Rozrywka

"FIRMA MAZUR" Sp. z o.o. Sp. k realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Wdrożenie produkcji innowacyjnych, wielowarstwowych elementów wyposażenia basenów i parków wodnych oraz technologii ich produkcji w oparciu o własne prace badawcze.”.


W wyniku realizacji projektu spółka wdroży nowych proces technologiczny produkcji wielowarstwowych elementów wyposażenia basenów i parków wodnych (4 sztuki nowych produktów), oparty o własne badania. Zarówno proces produkcji jak i nowe produkty stanowią innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas. Działanie to zostanie m.in. umożliwione poprzez zakup aktywów trwałych (w tym dwóch sztuk oprogramowania). Dodatkowo spółka wdroży 2 innowacje nietechnologiczne: marketingową i organizacyjną. Wynikiem projektu będzie także wzrost zatrudnienia o 1 osobę. 

Wartość projektu: 5.183.835,00PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1.864.794,86 PLN