Bezpieczeństwo - Innowacja - Rozrywka

Obowiązek informacyjny
"FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k.

Informuję Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą Państwa dane osobowe a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych jest firma "FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. z którą można się kontaktować:
- pisemnie na adres: "FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k.
41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie 1
- telefonicznie, pod numerem: 32 396 89 00
- mailowo, pod adresem: mazur@firmamazur.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i Polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
- w celu zawarcia, wykonania umowy
- w celu przedstawienia oferty handlowej
- w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług
(wystawianie i przechowywanie faktur)
3. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez odbiorcę będą podmioty uczestniczące w realizacji umów, których stroną jest "FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa4. Państwa przedstawiciel ma prawo:
- dostępu treści swoich danych
- przenoszenia lub usunięcia danych
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
- cofnięcie zgody na ich przetwarzanie
5. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.