Bezpieczeństwo - Innowacja - Rozrywka

System Dryden Aqua

Zintegrowany System Uzdatniania Wody DAISY zapewnia krystalicznie czystą i zdrową wodę basenową, bez toksycznych produktów ubocznych dezynfekcji, najniższe możliwe zużycie chloru i niskie koszty eksploatacji technologii.

Zamiast coraz mocniejszych środków dezynfekujących i kosztownego sprzętu, stworzono proces uzdatniania wody basenowej zmieniający właściwości wody, utrudniając rozmnażanie się oraz przeżycie bakterii i pasożytów.

Dzięki temu, że pomysłodawcą jest biolog, wiemy dokładnie jakie czynniki są powodują rozwój bakterii i możemy je usunąć. To jest o wiele lepsze rozwiązanie od próby zabicia bakterii chemikaliami po tym, gdy już doszło do ich rozwoju w układzie wody basenowej.

Właśnie dlatego jesteśmy w stanie osiągnąć taką jakość wody w basenie, w której prawie w ogóle nie istnieją bakterie i pasożyty.

Nasze podejście opiera się na trzech kluczowych elementach:

  1. W konsekwencji bio-odporności AFM®, bakterie nie mają podłoża, na którym mogłyby się rozwijać i namnażać.
  2. Za pomocą zaawansowanej koagulacji, flokulacji i filtracji usuwamy pożywkę dla bakterii.
  3. DAISY: nasz Zintegrowany System Dryden Aqua odfiltrowuje z wody prawie wszystko i zmniejsza zapotrzebowanie na chlor do możliwie najniższego poziomu. Im niższe zapotrzebowanie na chlor, tym mniejsze stężenie ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie w powietrzu i tuż nad powierzchnią wody.

 


Firma Mazur jest oficjalnym dystrybutorem produktów Dryden Aqua w Polsce.

Kupując złoże AFM, mieszacze statyczne ZPM, koagulant APF lub aktywowany utleniacz katalityczny ACO zapytaj swojego dostawcę o atest dla produktów oraz źródło pochodzenia.

Pamiętaj - oryginał jest tylko jeden!


Zobacz ten produkt w ostatnich realizacjach

Nazwa Miasto - Państwo
Hotel Bińkowski Kielce Zobacz więcej
Hotel Continental Krynica Morska Zobacz więcej
Basen szkolny (ul. Harcerska) Chorzów Zobacz więcej
Jasna Sport i Rekreacja Gliwice Zobacz więcej