Bezpieczeństwo - Innowacja - Rozrywka

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi gwarancja udzielana przez Firmę Mazur?

Udzielamy gwarancji na ślizgi zjeżdżalni wodnych na okres 36 m-cy od daty odbioru końcowego zjeżdżalni.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad w/w towaru  ujawnionych w czasie eksploatacji ślizgów, zapłaconego przez nabywcę w kwocie i terminie określonym na fakturze, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki w placówce gwaranta, w celu doprowadzenia ich do stanu ponownej używalności.

Czego nie obejmuje gwarancja?

1.uszkodzeń mechanicznych i wadd nimi wywołanych
2.uszkodzeń i wad wynikłych wskutek:

 •  używania ślizgu niezgodnie z przeznaczeniem,
 •  dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
 •  eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi,
 •  zdarzeń losowych oraz działania siły wyższej.

Jaki jest warunek uznania gwarancji?

Warunkiem uznania gwarancji jest każdorazowy kontakt z Firmą Mazur lub jej autoryzowanym przedstawicielem w celu fachowej oceny przyczyn powstania uszkodzenia. 

Co należy do czynności obsługi bieżącej?

 •  codzienne mycie ślizgów na całej ich długości łagodnymi środkami myjącymi zalecanymi przez Firmę Mazur 

 •  przejście całym torem ześlizgu w celu sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Jak często należy dokonywać przeglądów w czasie gwarancji przez autoryzowany serwis?  

 •  dla zjeżdżalni całorocznych co dwanaście miesięcy,

 •  dla zjeżdżalni sezonowych na początek i na koniec sezonu i w przypadku wydłużonego sezonu letniego co trzy miesiące.

Z jakich czynności składa się przegląd?

 •  lustracja ślizgów, 

 •  określenie aktualnego stanu technicznego ślizgów, 

 •  sporządzenie protokołu z przeglądu.  

Jakie mogą wystąpić dodatkowe czynności serwisowe?

 • mycie z osadów mineralnych nieorganicznych i organicznych, 

 • wybłyszczanie powierzchni przez polerowanie, 

 • pokrywanie środkami konserwującymi i zmniejszającymi siły adhezji na powierzchni żelkotu. 

Powyższe czynności zależno są od natężenia eksploatacyjnego. 

Czym myć zjeżdżalnię?

Do mycia rynny zjeżdżalni można stosować ogólnodostępne środki czyszczące nie rysujące powierzchni. Firma Mazur zaleca stosowanie specjalnego środka do mycia typu BIO CLEANER. Środek ten usuwa on naloty organiczne oraz wszelkiego rodzaju plamy. Po jego zastosowaniu zanieczyszczenia ulegają rozpuszczeniu a resztki w postaci kryształków są wyłapywane przez układ filtracyjny.

Jak stosować środek BIO CLEANER?

Należy nałożyć na powierzchnię i pozostawić na kilka minut. Następnie szmatką lub gąbką wytrzeć do sucha. Przy plamach szczególnie trudnych wylać preparat bezpośrednio na zabrudzone miejsca i pocierać zwilżoną gorącą gąbką lub szmatką. Po kilku minutach wytrzeć do sucha.

Czym nabłyszczać zjeżdżalnię?

Do nabłyszczania rynny zjeżdżalni można stosować ogólnodostępne środki nabłyszczające i zabezpieczające np. lakiery samochodowe- nie rysujące powierzchni. Zalecamy specjalny środek typu  FIBERGLASS RESTORER służący do przywracania pierwotnej barwy elementów z włókna szklanego, powierzchni winylowych, PVC i akrylowych. Preparat ten nie jest woskiem ani środkiem czyszczącym. 

Jak używać środka FIBERGLASS RESTORER?

Powierzchnie należy najpierw oczyścić, a następnie nakładać cienką warstwę preparatu na powierzchnię laminatu. Środek należy nakładać miękka szmatką długimi równomiernymi ruchami.

Jak dbać o zjeżdżalnię stalową?

Przy braku bieżącej konserwacji i pielęgnacji konstrukcji znajdującej się w niesprzyjających warunkach środowiska basenowego na metalowej powierzchni może wystąpić nalot przypominający rdzę. W celu uniknięcia powyższego i zapewnienia estetyki należy:

 •  Wyznaczyć osobę odpowiedzialną  za  czyszczenie i konserwację konstrukcji schodów wykonanych ze stali kwasoodpornej.

 •  Każdorazowo po zamknięciu obiektu należy konstrukcję zmyć myjką ciśnieniową (dysza rotacyjna) i osuszyć.

 •  Minimum raz w tygodniu konstrukcję umyć, osuszyć i zabezpieczyć preparatem do konserwacji i pielęgnacji stali nierdzewnej.

Czym czyścić zjeżdżalnię stalową? 

 • Inox Clean - kwaśny środek powierzchniowo-czynny w formie zawiesiny do stosowania na powierzchniach ze stali kwasoodpornej (dzięki swojej formule także na powierzchniach  pionowych) celem usuwania nalotów.  Czas pozostawienia preparatu na  powierzchni  zależny od stopnia zabrudzenia. Po usunięciu środka powierzchnię przepłukać czystą  wodą.

 • Inox Care - wysokorafinowana oliwka do czyszczenia i zarazem zabezpieczenia powierzchni ze stali nierdzewnej przed ponownym zabrudzeniem. Po naniesieniu zetrzeć miękkim czyściwem.

 • Inox Top - preparat czyszcząco-konserwujący pozostawiający powierzchnię suchą po przetarciu.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!