Bezpieczeństwo - Innowacja - Rozrywka

„FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. realizuje następujący projekt ze wsparciem UE:

 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii LRTM w celu podniesienia konkurencyjności wspólnej oferty produktowej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ponadregionalnego porozumienia kooperacyjnego”

 

Cel projektu: Celem projektu jest przejście z ręcznej obróbki procesu technologicznego nazmechanizowaną.Technologia LRTM zastępująca warstwowe konstruowanie rur i rynien dla zjeżdżalni technologią wtryskową.

Planowane efekty: Wdrożenie technologii LRTM przyczyni się jednocześnie do osiągnięcia następujących korzyści:

  • obniżenie kosztów produkcji
  • skrócenie czasu produkcji
  • perspektywiczny wzrost przychodów
  • efektywniejsze zagospodarowanie zasobów

 

Wartość projektu:   13 922 370,00 PLN

Wkład EFRR:           7 000 000,00 PLN

 

Przetargi związane z realizacją powyższego projektu dotacyjnego

Aktualne

Zakończone

12. Nabycie wózków transportowych dla sekcji obróbki hali produkcyjnej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/1.3.1/2018:

Nabycie wózków transportowych dla sekcji obróbki hali produkcyjnej

Celem zamówienia jest nabycie wózków transportowych dla sekcji obróbki dla zadania pn. ”Wdrożenie innowacyjnej technologii LRTM w celu podniesienia konkurencyjności wspólnej oferty produktowej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ponadregionalnego porozumienia kooperacyjnego”.

Więcej informacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087946

11. Nabycie suwnicy bramowej/wciągarki bramowej dla sekcji obróbki hali produkcyjnej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/1.3.1/2018:

Nabycie suwnicy bramowej/wciągarki bramowej dla sekcji obróbki hali produkcyjnej

W dniu 26.02.2018 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 5/1.3.1/2018 z 13.02.2018 r. wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta w terminie, na nabycie nabycie suwnicy bramowej/wciągarki bramowej dla sekcji obróbki hali produkcyjnej w gminie Pustków”. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

STALTECH s.c.

Więcej informacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088279

10. Nabycie wózka widłowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.3.1/2018:

Nabycie wózka widłowego dla sekcji obróbki hali produkcyjnej

W dniu 21.02.2018 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 3/1.3.1/2018 z 09.02.2018 r. wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty w terminie, na nabycie nabycie wózka widłowego dla sekcji obróbki hali produkcyjnej w gminie Pustków”. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

MTL ASCO Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087817

9. Wykonanie robót budowlanych – wentylacja hali produkcyjnej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.3.1/2018:

W dniu 23.02.2018 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 2/1.3.1/2018 z 09.02.2018 r. wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty w terminie, na wykonanie robót budowlanych - wentylacji dla hali produkcyjnej w gminie Pustków”. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

KLIMA - BYTOM

Więcej informacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087813

8. Nabycie mebli/szafek/regałów/wyposażenia Hali produkcyjnej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W dniu 31 stycznia 2018 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 1/1.3.1/2018 z 24.01.2018 r. wpłynęły 3 (słownie: trzy) oferty w terminie, na nabycie mebli/szafek/regałów/wyposażenia hali produkcyjnej w gminie Pustków”. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

Studio Meblowe – Witold Derbin  

7. Nabycie narzędzi i urządzeń wyposażenia wraz z instalacjami

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 8/1.3.1/2017 z 17 listopada 2017 r. wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty na dostawę narzędzi i urządzeń wyposażenia wraz z instalacjami. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

IM Biuro Techniczno - Handlowe

Szczegóły na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069185

6. Oprogramowanie klasy ERP do zarządzania systemem produkcji

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W dniu 17 listopada 2017 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 7/1.3.1/2017 z 8 listopada 2017 r. wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty na dostawę oprogramowania klasy ERP.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

KOLOM.PL

Szczegóły na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067045

5. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do projektowania elementów zjeżdżalni wodnych w technologii LRTM

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W dniu 17 listopada 2017 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 6/1.3.1/2017 z 8 listopada 2017 r. wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty na dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

KOLOM.PL

Szczegóły na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067034

4. Nabycie specjalistycznej „Maszyny do wykrawania formatek”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W dniu 31 sierpnia 2017 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 5/1.3.1/2017 z 21 sierpnia 2017 r. wpłynęły 3 (słownie: trzy) oferty na dostarczenie maszyny do wykrawania formatek. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

ALLCOMP POLSKA Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1050781

3. Wykonanie budynku hali produkcyjnej (konstrukcja, poszycie ścian, pokrycie dachowe, stolarka otworowa, instalacja odgromowa, obróbki blacharskie, orynnowanie wraz z rurami spustowymi)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W dniu 31 maja 2017 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 4/1.3.1/2017/2017 z 16 maja 2017 r. wpłynęły 4 (słownie: cztery) oferty na dostawę przedmiotu zamówienia. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego wybrano:

Bartłomiej Zięcina

2. Zakup usług budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej w gminie Pustków

Celem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej do produkcji elementów z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo - socjalnym i instalacją gazową, wentylacją mechaniczną, budową miejsc parkingowych oraz placów manewrowych, budowa zjazdu publicznego, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr 548/20, 548/5 w miejscowości Pustków, obr. 10, gm. Dębica.

Przetarg ze względu na brak ważnych ofert pozostaje nierozystrzygnięty.

1. Przetarg na wykonanie form

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie spółki „FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 1/1.3.1/2017/2017 z 20 stycznia 2017 r. wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty na dostawę przedmiotu zamówienia. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego wybrano:

Ludwin Projekt Sp. komandytowa